NEDİR?

ZİHİNSEL MUHASEBE

Para, kazanılma, saklanma ve harcanma biçimine göre farklı değerlerde algılanır ve öyle kategorize edilir

Bazı paralar, diğer bazı paralara göre daha az değerli olarak algılanır.

Plastik para (Kredi Kartı) zihinsel olarak devalüe edilmiş paradır.

Elinizdeki iki ayrı 50TL’nin –kaynağından bağımsız olarak – satın alma gücü birbirinden farklı mıdır?

MANTIKTAN SAPMA

Referans Kaynaklar

Modern ekonomi, insanların oldukça mantıklı olarak hareket ettiklerini var sayar fakat öyle değildir. Daha da ötesi insanların mantıktan sapmaları sistematiktir. Davranışsal finans, gözlemlenebilir, sistematik ve mantığa aykırı davranışları bir araya getirerek bir standart model olusturmaya çalışmaktadır. 
                                        Barber ve Odean

Davranışsal Finans, iki farkli disiplin olan psikoloji ve finansı bir araya getiren ve insanların, yatırım yaparken, para biriktirirken, para harcarken nasıl, niçin mantıksız veya rasyonel olmayan kararları verdiklerini açıklamaya çalışan ikili disiplinler birliğidir.
                                    Belsky ve Gilovich